Föreläsningar

Icona skapa

Bildterapi / skapande för barn och vuxna,

föreläsningar-kursdagar kick off / inspirationsdagar

 

 

Iréne Vianna Persson, familj- bildterapeut,

grundutbildning i psykoterapi

Varför målar/skapar barn och hur kan vuxna förstå barns symbolik?

 

Hur kan vi bemöta barns bilder för ökad kommunikation och stärkande av barnens självkänsla?

Alla barn uttrycker sin upplevelsevärld genom skapande. Vi visar bilder och berättar om hur barns symboliska bilduttryck och övrigt skapande berikar kommunikationen mellan barn och vuxna. Lojalitet eller rädsla kan hindra barn ifrån att verbalt uttrycka sina verkliga känslor och trauman.

 

För barn med koncentrationssvårigheter är skapande ett medel för kommunikation som är utvecklande och har en lugnande effekt.

 

Jag vänder mig till dig som arbeta rinom socialtjänst, skola, barnomsorg, behandlingshem, föräldrar, konstpedagoger och övriga intresserade.

 

 

Föreläsningen är 2 timmar.

 

Ni kan beställa vår föreläsning till er ort och arbetsplats.

 

För mer information välkommen att ta kontakt:

Irene Persson, familj och bildterapeut

 

Mb: 073-512 76 97 email:info@icona-skapa.se

 

 

Copyright © 2015 Icona-skapa All rights reserved.